Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ร่วมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลตะกรบ เเละร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะจัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Responsive image
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายสมพงค์ ยังอ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ มอบหมายให้นางสาวเพ็ญนภา มีใหม่ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับบ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน โรงเรียนบ้านตะกรบ โรงเรียนบ้านห้วยพุน โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม เพื่อทำการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลตะกรบ ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะจัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตลอดจนร่วมกันกำหนดเเนวทางในการดำเนินงานของสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลตะกรบ เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบสามารถนำโครงการ/กิจกรรม มาวิเคราะห์จัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละตรงตามเป้าหมายของเยาวชนในตำบลตะกรบ
         
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565