Responsive image
หนังสือราชการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 พ.ค. 3102 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
02 ก.พ. 3102 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
03 เม.ย. 2560 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
07 ก.พ. 2560 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560
09 ธ.ค. 2559 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
27 ต.ค. 2559 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
01 ก.ย. 2559 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
23 ส.ค. 2559 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
08 ส.ค. 2559 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
07 มิ.ย. 2559 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th