Responsive image
ประกาศ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ธ.ค. 2560 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
04 ส.ค. 2560 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
06 มิ.ย. 2560 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
03 เม.ย. 2560 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560
07 ก.พ. 2560 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560
15 ธ.ค. 2559 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2560
07 ธ.ค. 2559 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
27 ต.ค. 2559 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
01 ก.ย. 2559 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
23 ส.ค. 2559 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th