Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 พ.ค. 3106
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลตะกรบ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีบ้านไฟไหม้ราย นายนิสิทธิ์ จารุทัศน์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

08 พ.ค. 3106
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ร้านจุติมาไข่เค็ม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอไชยา และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตะกรบ มอบไข่เค็มเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลตะกรบ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

07 พ.ค. 3106
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตะกรบ จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้่งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ

05 ต.ค. 2563
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ

24 เม.ย. 2563
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ วันที่ 24 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบร่วมกับ คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ อสม.ตำบลตะกรบ แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

22 เม.ย. 2563
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ วันที่ 22 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลตะกรบ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แจกถุงยังชีพ)

20 เม.ย. 2563
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ วันที่ 15-20 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ รับลงทะเบียนตามโครงการให้เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับความเดือดร้อน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แจกถุงยังชีพ)

17 เม.ย. 2563
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ วันที่ 17 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือนเมษายน 2563

15 เม.ย. 2563
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ วันที่ 15 เมษายน 2563องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนเมษายน 2563

02 เม.ย. 2563
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบแจกจ่ายหน้ากากผ้า (หน้ากากทางเลือก) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะกรบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th