Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 พ.ค. 2562
ถึง
17 มิ.ย. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2562
ถึง
17 มิ.ย. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอั้น-ถนนชาญดำริ หมู่ที่5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มี.ค. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
ถึง
28 มี.ค. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลตะกรบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th