Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 (13 ก.พ. 2563)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (13 ม.ค. 2563)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (11 ธ.ค. 2562)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (21 พ.ย. 2562)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 (02 ต.ค. 2562)
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (16 ก.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ขององค์ก... (16 ก.ย. 2562)
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562 (31 ส.ค. 2562)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (13 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกป่า (09 ส.ค. 2562)
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (31 ก.ค. 2562)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (05 ก.ค. 2562)
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562 (30 มิ.ย. 2562)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (21 มิ.ย. 2562)
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (31 พ.ค. 2562)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 (08 พ.ค. 2562)
การประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนาม (01 พ.ค. 2562)
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2562 (30 เม.ย. 2562)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 (10 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภา... (02 ม.ค. 2562)  

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำป... (15 พ.ย. 2561)  

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำป... (15 พ.ย. 2561)  

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภา... (02 ม.ค. 2561)

กีฬาห้วยพุนเกมส์ ครั้งที่... (04 พ.ค. 2560)

กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี ... (01 พ.ค. 2560)

กิจกรรมบัณฑิตน้อย (05 เม.ย. 2560)

กิจกรรมดูงาน ศพด.ตำบลตะกร... (03 มี.ค. 2560)

กิจกรรมเก็บขยะชายทะเล หมู... (07 ก.พ. 2560)

มหกรรมกีฬาอบต.ตะกรบประจำป... (26 ธ.ค. 2559)

ประชุมเตรียมจัดทำแผน สปสช... (21 พ.ย. 2559)

ทำกระทงของศูนย์พัฒนาเด็กเ... (21 พ.ย. 2559)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท... (21 พ.ย. 2559)

ร่วมประเพณีชักพระ (21 พ.ย. 2559)

ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช (21 พ.ย. 2559)

กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ (21 พ.ย. 2559)

กิจกรรมงานวันไข่เค็มของดี... (19 ก.ย. 2559)

กิจกรรม กรีฑา นักเรียนนัก... (19 ส.ค. 2559)

กิจกรรม ทำหมัน / ฉีดวัคซี... (15 มิ.ย. 2559)

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ... (15 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซอยเสนอ ม.4 (17 ก.พ. 2563)  
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านม.5 (12 ก.พ. 2563)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) (07 ก.พ. 2563)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) (28 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง) สำนักปลัด โดยวิ... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการปลูกป่าตามพระราช... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นกล้าไม้และดินสำหรับรองก้นหลุม ตามโครงการปลูกป่า... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการฝึกอบรม... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะ... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมัน ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิ... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา (ค่าชุดกีฬาพร้อมสกรีน) ตามโครงการแข... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเบนซิน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจ... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าซุ้มถวายพระเกียรติ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจา... (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกรีฑาต้... (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกรีฑาต้านยาเสพติดของนักเ... (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกรีฑาต้านยาเ... (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกรีฑาต้านยาเสพติดของนักเร... (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (20 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2563)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 พ.ย. 2562)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (16 ม.ค. 2562)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงา... (07 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสร... (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา (24 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานจ้าง วันเวลาและสถานที่สอบ (06 ธ.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนางช่างสำ... (17 พ.ย. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 ส.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช... (03 ก.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ (13 มิ.ย. 2560)
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (25 พ.ค. 2560)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะ... (19 พ.ค. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (19 พ.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้าน (01 พ.ค. 2560)
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (01 ก.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหร... (21 เม.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น... (16 ก.พ. 2558)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองช... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน... (05 พ.ย. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th