Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (09 มี.ค. 2561)  
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 (14 ก.พ. 2561)  
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 (16 ม.ค. 2561)  
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (16 ม.ค. 2561)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (08 ธ.ค. 2560)
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 (21 พ.ย. 2560)
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 (19 ต.ค. 2560)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1ประจำเดือน ก.ย.2560 (04 ต.ค. 2560)
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560 (20 ก.ย. 2560)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1ประจำเดือน ส.ค.2560 (11 ก.ย. 2560)
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (11 ส.ค. 2560)
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 (11 ส.ค. 2560)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1ประจำเดือน ก.ค.2560 (02 ส.ค. 2560)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1ประจำเดือน มิ.ย.2560 (04 ก.ค. 2560)
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (26 มิ.ย. 2560)
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2560 (19 มิ.ย. 2560)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1ประจำเดือน พ.ค.2560 (02 มิ.ย. 2560)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1ประจำเดือนเม.ย.2560 (04 พ.ค. 2560)
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560 (25 เม.ย. 2560)
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560 (08 เม.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กีฬาห้วยพุนเกมส์ ครั้งที่... (04 พ.ค. 2560)  

กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี ... (01 พ.ค. 2560)  

กิจกรรมบัณฑิตน้อย (05 เม.ย. 2560)  

กิจกรรมดูงาน ศพด.ตำบลตะกร... (03 มี.ค. 2560)

กิจกรรมเก็บขยะชายทะเล หมู... (07 ก.พ. 2560)

มหกรรมกีฬาอบต.ตะกรบประจำป... (26 ธ.ค. 2559)

ประชุมเตรียมจัดทำแผน สปสช... (21 พ.ย. 2559)

ทำกระทงของศูนย์พัฒนาเด็กเ... (21 พ.ย. 2559)

ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยท... (21 พ.ย. 2559)

ร่วมประเพณีชักพระ (21 พ.ย. 2559)

ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช (21 พ.ย. 2559)

กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ (21 พ.ย. 2559)

กิจกรรมงานวันไข่เค็มของดี... (19 ก.ย. 2559)

กิจกรรม กรีฑา นักเรียนนัก... (19 ส.ค. 2559)

กิจกรรม ทำหมัน / ฉีดวัคซี... (15 มิ.ย. 2559)

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ... (15 มิ.ย. 2559)

ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าห่มธาตุป... (15 มิ.ย. 2559)

ร่วมฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล... (16 พ.ค. 2559)

(12 พ.ค. 2559)

ฟุตบอลอบต.ตะกรบคัพ (ห้วยพ... (19 เม.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค... (24 พ.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค... (24 พ.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนค... (24 พ.ค. 2561)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้... (24 พ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้... (24 พ.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้... (24 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินผุแดงและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (12 มี.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้... (09 มี.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้... (29 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (e-Auction) จำนวน 4 โครงการ (12 ก.ย. 2560)
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (e-Auction) จำนวน 4 โครงการ (01 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารประมูลจ้างก่อสร้าง e-Auction จำนวน 4 โครงการ (30 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้... (25 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารการประมูลจ้างก่อสร้าง e-Auction จำนวน 4 โครงการ (22 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... (18 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auct... (10 ส.ค. 2560)
ประกาศเรื่องกำหนดวันเวลาและสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำของถนนขา... (09 มิ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนจราจรแบบแคพซีล จำนวน 2 สาย (25 พ.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนจราจรแบบแคพซีล จำนวน 2 สาย (25 พ.ค. 2560)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (31 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานจ้าง วันเวลาและสถานที่สอบ (06 ธ.ค. 2560)  
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนางช่างสำ... (17 พ.ย. 2560)  
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 ส.ค. 2560)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช... (03 ก.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ (13 มิ.ย. 2560)
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (25 พ.ค. 2560)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะ... (19 พ.ค. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (19 พ.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้าน (01 พ.ค. 2560)
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (01 ก.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหร... (21 เม.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น... (16 ก.พ. 2558)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองช... (10 พ.ย. 2557)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน... (05 พ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (05 พ.ย. 2557)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั... (29 ต.ค. 2557)
ระกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนโยธา) (24 ต.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (23 มิ.ย. 2557)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (13 ธ.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (13 ธ.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th