Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์https://forms.gle/QXoKNZrn3ooUp2DBA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล (10 ม.ค. 2567)  
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผูยา... (01 พ.ย. 2566)  
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น... (26 ก.ค. 2566)  
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (19 เม.ย. 2566)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (04 เม.ย. 2566)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) (03 เม.ย. 2566)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (03 เม.ย. 2566)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (03 เม.ย. 2566)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี (ราย 6 เดือนของปี... (03 เม.ย. 2566)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) (03 เม.ย. 2566)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (02 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (24 ก.พ. 2566)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (19 ม.ค. 2566)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน... (13 ม.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 ม.ค. 2566)
ประกาศเจตรารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (05 ม.ค. 2566)
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (28 ธ.ค. 2565)
คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม (28 ธ.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (23 ธ.ค. 2565)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2565 (14 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกา... (14 ก.พ. 2567)  

รายงานของผู้สอบบัญชีและรา... (01 ก.พ. 2567)  

ประกาศช่องทางารติดต่อราชก... (25 ต.ค. 2566)  

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิ... (09 ต.ค. 2566)

การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณข... (04 ต.ค. 2566)

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประม... (20 ก.ย. 2566)

รับสมัครคัดเลือกการให้ทุน... (15 มิ.ย. 2566)

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อ... (15 มิ.ย. 2566)

โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คน... (15 มิ.ย. 2566)

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2... (07 เม.ย. 2566)

วันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศ... (31 มี.ค. 2566)

กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรต... (13 มี.ค. 2566)

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที... (10 มี.ค. 2566)

ประชุมคณะกรรมการประสานเเผ... (07 ก.พ. 2566)

ประกาศผลการประเมินความพึง... (25 ม.ค. 2566)

ขอความร่วมมือประชาชน ร้าน... (23 ม.ค. 2566)

การขับเคลื่อนจริยธรรม (09 ม.ค. 2566)

ร่วมคัดเลือกคณะบริหารสภาเ... (16 ธ.ค. 2565)

การสร้างวัฒนธรรม No Gift ... (02 ธ.ค. 2565)

ประกาศประชุมสภา สมัยที่ 4... (08 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (04 ม.ค. 2567)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (01 ธ.ค. 2566)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (02 พ.ย. 2566)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566 (02 ต.ค. 2566)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (01 ก.ย. 2566)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (01 ส.ค. 2566)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (03 ก.ค. 2566)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (01 มิ.ย. 2566)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 (01 พ.ค. 2566)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2566 (03 เม.ย. 2566)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (01 มี.ค. 2566)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566 (02 ก.พ. 2566)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (03 ม.ค. 2566)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (01 ธ.ค. 2565)
ตารางแสงวงเงินงบประมาณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหาดนิยม-หาดนา... (01 ธ.ค. 2565)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (01 พ.ย. 2565)
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการโรงจอดรถศูนย์ส่งเสริมฯ (19 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศพด.ขนาด 81-100 คน (25 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายตำบลวัง-บ้านห้วยพุน หมู่ที่... (19 ส.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศพด.ขนาด 81-100 คน (11 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (04 ส.ค. 2564)  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (แม่บ้าน) (28 พ.ค. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ... (25 พ.ค. 2564)  
ประกาศรับสมัคร (14 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่... (04 ส.ค. 2563)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ (31 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (27 มี.ค. 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (04 มี.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (16 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงา... (07 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสร... (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา (24 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานจ้าง วันเวลาและสถานที่สอบ (06 ธ.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนางช่างสำ... (17 พ.ย. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 ส.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช... (03 ก.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ทดสอบ (23 มิ.ย. 2563)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
E-Service
ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง


ร้องเรียนร้องทุกข์

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
หาดทรายแก้ว (26 มิ.ย. 2566)  
หาดนิยม (06 ก.พ. 2566)  
Responsive image
ติดต่อหน่วยงาน

QR CODE เว็บไซต์ อบต.ตะกรบ


QR CODE เฟสบุ๊ค อบต.ตะกรบ

 


Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 077-955256 สำนักปลัด 077-950024 กองคลัง 077-951619 กองช่าง โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th