Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการป้องกันทุจริตประจำปี 2562 (06 ม.ค. 3106)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (12 ม.ค. 2564)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (12 ม.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ (15 ธ.ค. 2563)
การประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (09 ธ.ค. 2563)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ประจำปีงบประมาณ 25... (23 พ.ย. 2563)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ประจำปีงบประมาณ 25... (23 พ.ย. 2563)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 (18 พ.ย. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (09 พ.ย. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 (14 ต.ค. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (14 ต.ค. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (02 ก.ย. 2563)
รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (26 ส.ค. 2563)
ใบยืมอุปกรณ์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ (10 ส.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ในชีวิตประจำวัน (09 ส.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (07 ส.ค. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (31 ก.ค. 2563)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (19 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (18 มิ.ย. 2563)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (18 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อง... (15 พ.ค. 3106)  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ร้า... (08 พ.ค. 3106)  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สภา... (07 พ.ค. 3106)  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อง... (05 ต.ค. 2563)

วันที่ 24 เมษายน 2563 องค... (24 เม.ย. 2563)

วันที่ 22 เมษายน 2563 องค... (22 เม.ย. 2563)

วันที่ 15-20 เมษายน 2563 ... (20 เม.ย. 2563)

วันที่ 17 เมษายน 2563 องค... (17 เม.ย. 2563)

วันที่ 15 เมษายน 2563องค์... (15 เม.ย. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (02 เม.ย. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (02 เม.ย. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (31 มี.ค. 2563)

วันที่ 30 มีนาคม 2563 องค... (30 มี.ค. 2563)

วันที่ 26 มีนาคม 2563 องค... (26 มี.ค. 2563)

25 มีนาคม 2563 องค์การบริ... (25 มี.ค. 2563)

วันที่ 24 มีนาคม 2563 องค... (24 มี.ค. 2563)

วันที่ 20 มีนาคม 2563 องค... (20 มี.ค. 2563)

16 มีนาคม 2563 ประชุมประจ... (16 มี.ค. 2563)

16 มีนาคม 2563 องค์การบริ... (16 มี.ค. 2563)

ซ่อมแซมหลุมบ่อในเขตพื้นที... (13 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) โค... (06 พ.ย. 2563)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (แบบบก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยว... (16 ก.ค. 2563)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) ปร... (07 พ.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง โดยวิธีเ... (23 มี.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใสแต้ว หมู่ที่ 2 (10 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) โดยวิธ... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพา... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแ... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเต้นท์โดมและเก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่... (05 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่... (04 ส.ค. 2563)  
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ (31 มี.ค. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (27 มี.ค. 2563)  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (04 มี.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (16 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงา... (07 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสร... (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา (24 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานจ้าง วันเวลาและสถานที่สอบ (06 ธ.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนางช่างสำ... (17 พ.ย. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 ส.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช... (03 ก.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ (13 มิ.ย. 2560)
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (25 พ.ค. 2560)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะ... (19 พ.ค. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (19 พ.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ทดสอบ (23 มิ.ย. 2563)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th