Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 (02 เม.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การงดกิจกรรมวันสงกรานต์ (02 เม.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การแจกจ่ายหน้าการผ้า (27 มี.ค. 2563)  
มาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสCOVID 19 (25 มี.ค. 2563)
กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563 (13 มี.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2563 (11 มี.ค. 2563)
D.I.Y หน้ากากอนามัย (09 มี.ค. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 (13 ก.พ. 2563)
รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะกรบ (10 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์ขี้นทะเบียนสุนัขและแมว (03 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์งานว่าว นานาชาติ (23 ม.ค. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (13 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ (06 ม.ค. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (11 ธ.ค. 2562)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (21 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2562 (01 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การประชุม ประชาคมตำบล เพื่อร่วมจัดทำแผนงานหลักประกันสุขภาพ ( สป.สช.... (28 ต.ค. 2562)
จ่ายเบี้ยยังชีพเดือนพฤศจิกายน (04 ต.ค. 2562)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 (02 ต.ค. 2562)
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 (30 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

25 มีนาคม 2563 องค์การบริ... (25 มี.ค. 2563)  

วันที่ 24 มีนาคม 2563 องค... (24 มี.ค. 2563)  

วันที่ 20 มีนาคม 2563 องค... (20 มี.ค. 2563)  

16 มีนาคม 2563 ประชุมประจ... (16 มี.ค. 2563)

16 มีนาคม 2563 องค์การบริ... (16 มี.ค. 2563)

ซ่อมแซมหลุมบ่อในเขตพื้นที... (13 มี.ค. 2563)

กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พั... (13 มี.ค. 2563)

จ่ายเบี้ยยังชีพเดือนมีนาค... (12 มี.ค. 2563)

ประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาแหล... (11 มี.ค. 2563)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563... (13 ก.พ. 2563)

วันที่ 28 มกราคม 2563 อำเ... (28 ม.ค. 2563)

วันที่ 21 มกราคม 2563 สภา... (21 ม.ค. 2563)

วันที่ 15 มกราคม 2563 นาย... (15 ม.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้อง... (14 ม.ค. 2563)

วันที่ 11 มกราคม 2563 นาย... (11 ม.ค. 2563)

มหกรรมกีฬาอบต.ตะกรบ (27 ธ.ค. 2562)

22 ธันวาคม 2562 พนักงานอง... (22 ธ.ค. 2562)

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 อง... (19 ธ.ค. 2562)

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นา... (17 ธ.ค. 2562)

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นาย... (05 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง โดยวิธีเ... (23 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (... (06 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (06 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) โดยวิธ... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพา... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแ... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเต้นท์โดมและเก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนมช็อกโกแลต ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป... (05 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ... (05 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ (31 มี.ค. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (27 มี.ค. 2563)  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (27 มี.ค. 2563)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10 มี.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานจ้าง และวัน เวลา สถานที่สอบ (04 มี.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 พ.ย. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (16 ม.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงา... (07 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสร... (17 ธ.ค. 2561)
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา (24 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานจ้าง วันเวลาและสถานที่สอบ (06 ธ.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนางช่างสำ... (17 พ.ย. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 ส.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช... (03 ก.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ (13 มิ.ย. 2560)
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (25 พ.ค. 2560)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะ... (19 พ.ค. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกร... (19 พ.ค. 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้าน (01 พ.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th